SCS10-20, Melonjak Proses Transformasi PANS

10,888 views

Pelan Tindakan SCS 10-20 yang merangkumi tujuh (7) bidang utama iaitu Menguruskan Perubahan Budaya (Managing Culture Change), Transformasi Pengurusan Kewangan (Financial Management Transformation), Mengurus Keperluan Pelanggan (Managing Customer Needs), e-Kerajaan (e-Government), Kecemerlangan Penyampaian Projek dan Program (Project and Program Delivery …


Please login to view the full article. If you are not a member yet, please CLICK HERE to register.
Artikel ini hanya didapati dalam Bahasa Malaysia

2 Responses to SCS10-20, Melonjak Proses Transformasi PANS

  1. hasanah binti bujang says:

    Saya suka rakan sarawak kerana sentiasa memaparkan maklumat terkini dan berkualiti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

   
   Register | Retrieve Password