795 views

Sejak tahun 2010 sehingga kini (2018), sejumlah 560 buah projek Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) yang melibatkan sejumlah 233 buah kumpulan telah dilaksanakan manakala sejumlah 888 proses KFA dalam perkhidmatan awam telah ditambah baik.-Menteri Di Jabatan Ketua Menteri (Integriti Dan Ombudsman), YB Datuk Haji Talib Zulpilip


Please login to view the full article. If you are not a member yet, please CLICK HERE to register.
Artikel ini hanya didapati dalam Bahasa Malaysia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

   
   Register | Retrieve Password