Enhancing Communication & Integration

e-SKM (e-Sistem Ketua Masyarakat) versi baru dijangka akan siap sepenuhnya apabila semua proses pemindahan data dan penambahbaikan dilakukan menjelang pertengahan tahun 2012. Setelah siap nanti,e-SKM yang baru ini dijangka akan memudahkan lagi tugas penjawat awam di pejabat untuk menggunakan sistem …


   
   Register | Retrieve Password